Dergi Medya

Ürünlerin piyasaya girmesi, markalaşma süreci ve yeni ürün tanıtımı tüm tekstil firmalarının aşmaları gereken temel pazarlama trendleridir.

Ürünlerin tüketici ile buluşması aşamasında firmaların en çok karşılaştığı problemin başında da ürünlerin tanıtımı gelmektedir.

Ürünler ve piyasaya sunum konusunda her firma, özellikle de rekabetin ön plana çıktığı günümüzde birçok yöntem kullanırken, tanıtımın temel unsuru olan reklam boyutu çoğu firmanın sağlıklı bir süreç ve güvenilir bir ortam arayışına yönelmesini sağlamaktadır.

Ülkemizde özellikle de tekstil sektöründe ürünlerin tanıtımını sağlayan reklamcılığın, ülkenin üretim kapasitesine bağlı olarak aynı paralelde bir gelişme göstermediği de bilinen bir gerçekliktir.

Tüm bu veriler bir araya geldiğinde ülkemizin tanıtımında önemli bir açığı kapatma anlayışı doğrultusunda  dergisi yaşam alanına dahil olmuş bulunmaktadır.

MarsaMasa Ajans bünyesinde oluşturulan  bu anlamda ihracatın merkezinde bulunan firmaları da heycanlandıran bir tutum sergilemişken çıkan dergi ilgili firmalar tarafından rağbet görmesi sonrası aynı başarı ile ikinci sayısını da  piyasalara sundu.

Firmalardan gelen geri bildirimler ile dergi üçüncü sayısının çıkması için gün saymaktadır.

Vizyon

Tekstil ihracatında firmaların tanıtım ortaklığını yapan dergi, gönderildiği ülke ve firmalara ulaşılabilirliğini sağlamışken Türkiye tekstil ihracatında iddialı olan tüm firmaların katma değerini arttıracak değerde sunumları ve satış portföyünü geliştirecek planlamalarla da güçlü bir vizyon oluşturmaktadır.

Çalışılan Ülkeler

Çıktığı ilk günden itibaren ihracat firmalarının ürünlerini en güçlü şekilde tüketici ile buluşması anlamında programa sahip olan , özellikle Irak,İran,Cezayir,Dubai,Fas ve Libya pazarlarına ulaşırken,  taşımacılık ve lojistikte büyük başarılar sağlamıştır.  çeşitli nedenlerden ötürü ülkemize gelemeyen yabancı ülkelerdeki hedef müşteri kitlesine,  sayesinde  alternatif ürün, marka ve firma seçenekleri sunabilirsiniz.

Başardıkça güçlenen  dergisi, vizyonunu genişleterek tüm ihracatçılar için tüm pazarlara anlayışı ile ilgili altyapı faaliyetlerini geliştirirken, kazan kazan misyonu ile reklam vererek piyasada güçlenmek isteyen firmaların istekleri ile doğrudan temastan kaçınmayan, etkin ve aktif bir bakış açısı ile organize başarısı yakalamış ve bu başarı ile dünyanın en önemli fuarlarında medya ortağı konumuna yükselmiştir.

Başarıları ile gelecekte ihracatçılarımızın tanıtım gücüne güç katacak olan Ajans tarafından tasarlanmaktadır.